Trainer

Elke Peéry, 2. DAN Jiu-Jitsu Maximilian Hellenbroich, 1. Kyu Jiu-Jitsu, 1. Kyu Judo